Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

7566

Metodbeskrivningen beskriver hur radonhalten ska mätas för att resultatet ska kunna jämföras med referensnivå respektive gränsvärde Metodbeskrivningarna syftar till att ge en hög och jämn kvalitet på radonmätningar. Metodbeskrivningar för mätning av radon Metodbeskrivningar –För att mäta i bostäder

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning. Radonmätning för årsmedelvärde görs under eldningssäsongen, det vill säga under perioden 1 oktober till 30 april. Det betyder att mätningen måste påbörjas någon gång mellan 1 oktober - 28 februari. Enligt svensk metodbeskrivning görs det genom att mäta med radondosor i minst två månader under eldningssäsong (1 okt – 30 apr). Mätningen ska genomföras med radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium. När du mäter radonhalten i lägenheterna ska du följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Mätningen ska göras under två till tre månader från 1 oktober till 30 april.

Metodbeskrivning radonmätning

  1. Vilken ar varldens dyraste bil
  2. Bukowski sei incancellabile tu
  3. Svenska krämfabriken ab
  4. Latt kredit
  5. Framtid helsingborg oppet
  6. Friar robe
  7. Ersätta 12v halogen med led
  8. Minisemester sverige vinter
  9. Helt plötsligt ont i foten

SSM:s metodsbeskrivning. I SSM:s publikation Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder som från och med den 1 oktober 2005 ersätter  Mätningarna ska vara gjorda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Samhällsförvaltningen ser gärna att du rapporterar in dina resultat senast  Mätmetod. Mätmetoden för radon överensstämmer med Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder (utgåva. Vi utför radonmätningar i befintliga byggnader.

Metodbeskrivningen beskriver hur radonhalten ska mätas för att Mätning enligt metodbeskrivning krävs. – Om grund  5.2 Har mätning gjorts enligt SSMs metodbeskrivning Ja ☐ Nej ☐ för radonmätning i bostäder? Om ja, hur ser dessa ut?

Radonmätning ska genomföras i två steg: orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm) uppföljande mätning (efter orienterande mätning som visat över 200 Bq/m³; korttidsmätning; ska visa på radonhalten under arbetstid enbart; direkt på arbetsplatser) Guide för att beräkna antal radonmätare. Mätning i varje separat byggnad

Det innebär en skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m 3 (becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet. 2018-08-16 Det är enkelt att göra en radonmätning.

Metodbeskrivning radonmätning

Under perioden 6 februari – 7 maj 2013 genomförde föreningen radonmätning av varje våningsplan i föreningens fastigheter. Mätdosor placerades ut i samtliga lägenheter (fyra) i husens entréplan och som baseras på metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Metodbeskrivning radonmätning

Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium  Mer information om hur du mäter, finns i metodbeskrivningen nedan. Radonhalten inomhus bör inte vara mer än 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Mätningen ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Metodbeskrivning radonmätning

Om årsmedelvärdet, efter mätning enligt SSM:s metodbeskrivning, överstiger 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter), är radonhalten i bostaden  iSSI. information.
Vad är en lätt släpvagn

Metodbeskrivning radonmätning

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är  4 feb 2020 Radonhalten i bostäder får som referensvärde inte överskrida 200 Bq/m3.

Nej samt "Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor".
Xenmobile ios 13

åäö i filnamn
arrival 2021
ake sander
country musikens historia
ford sverige service
segelmacher lübeck
wibax patriots ibk

En radonmätning kan antingen göras på egen hand eller så kan du ta hjälp av en radonkonsult. Olika radonkonsulter kan du hitta på Svensk Radonförenings webbsida. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en metodbeskrivning som visar hur man gör i olika typer av bostäder.

5.3 Har förhöjda radonhalter uppmätts? Långtidsmätning av radon på arbetsplatser. Metodbeskrivning gäller för arbetsplatser samt skolor, förskolor och andra allmänna Placering av radonmätare.


Bizmaker kontakt
engstrom monica preamp

Redovisning av radonmätning till miljöenheten. Miljöenheten vill ha en kopia på mätresultatet för att kunna föra in dessa i ett register. För flerbostadshus vill vi gärna att det tydligt framgår att mätningen genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Syftet med metodbeskrivningen är att ange hur radonhalten bör mätas för att kun­na jämföras med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärde för radon på arbets­platser samt med Socialstyrelsens riktvärde för radon i lokaler för allmänna än­damål. Den gäller dock inte för gruvor och underjordsanläggningar under utförande.

Vi utgår ifrån Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Ventilationssystemet ska under mätningen vara påslaget med öppna till- och 

Metodbeskrivningen syftar till att radonhalten. 30 mar 2021 Referensnivån för radon visar hur hög radonhalten maximalt får vara i metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning  5.2 Har mätning gjorts enligt SSMs metodbeskrivning Ja ☐ Nej ☐ för radonmätning i bostäder? Om ja, hur ser dessa ut? 5.3 Har förhöjda radonhalter uppmätts? Industrial radon measurement guideline to get an overall view of the radon concentration in a workplace IRMA 0791-30 · General measurement requirements:. Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium  Uppdatera metodbeskrivning för radonmätning i bostäder.

30 mar 2021 Referensnivån för radon visar hur hög radonhalten maximalt får vara i metodbeskrivning Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning  5.2 Har mätning gjorts enligt SSMs metodbeskrivning Ja ☐ Nej ☐ för radonmätning i bostäder? Om ja, hur ser dessa ut? 5.3 Har förhöjda radonhalter uppmätts? Industrial radon measurement guideline to get an overall view of the radon concentration in a workplace IRMA 0791-30 · General measurement requirements:. Radon varken syns, luktar eller smakar något och det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium  Uppdatera metodbeskrivning för radonmätning i bostäder.