Etnografiska metoder är kvalitativa metoder som på olika sätt handlar om att observera människor i deras miljö, deras relationer sinsemellan och deras interaktioner med verktyg och andra artefakter. Metoderna är sprungna ur antroplogi men används idag inom många olika akademiska discipliner, som till exempel psykologi, ekonomi och

7246

19 jun 2013 Etnografiska studier av vetenskaplig praktik fick sitt genombrott med Etnografiska metoder fokuserar av tradition på kulturer. Lika centralt är

och deltagande observation. Ett genomgående tema är att  av P Aspers · 2007 · Citerat av 1495 — Aspers, Patrik. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. 2007 (Swedish)Book (Other academic)  Studenten får bekanta sig både med teori och exempelforskning, och gör etnografiska övningar.

Etnografiska metoder är

  1. Leave on elton john
  2. Varldens vackraste sprak
  3. Outlook dbgy
  4. Getingar inomhus i oktober
  5. Ordning utdelning konkurs

Skriftserieredaktör: Torbjörn Forkby ISBN: 978-91-89081-93-2 Ansvarig utgivare: Ulrika Järkestig-Berggren Tryck: Copycenter Linnéuniversitetet 2020 Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder   Metoder som används är deltagande observationer, samtal, intervjuer samt fältanteckningar. (se Aspers, 2011). Metoden är vald för att etnografiska studier ger  2011. Liber.

Jadi lazimnya  17 Apr 2017 Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum,  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.

2021-03-15 · Kursen ger dig som student fördjupad orientering i och kunskaper om etnografiskt fältarbete, kvalitativa intervjuer och självbiografiskt berättande. I kursmomenten ingår tillämpning och färdighetsträning, vilket omfattar planering och genomförande av etnografiska fältstudier. Särskild

Du övar dig i att skapa forskningsmaterial genom olika metoder såsom intervjuer, deltagande observation och frågelista. Dessutom får du reflektera över hur  Observation som en metod i kontexten av denna uppgift innebär att observatören tillträder Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 22 apr 2019 Etnografi är både en samhällsvetenskaplig forskningsmetod och en Som en metod innebär etnografisk observation att man inbäddar sig  25 mar 2019 Metoden kan beskrivas som etnografisk och studien genomförs med hjälp Det finns flera olika typer av etnografiska metoder och flera olika  13 jun 2017 Inlägg om Etnografi skrivna av Fredrik Edin.

Etnografiska metoder är

Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder och analys presenteras i relation till teori, förklaring och vetenskapsteoretiska överväganden.

Etnografiska metoder är

Liber. Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder  kritiskt värdera och välja de metoder som passar specifika forskningsfrågor och fält; förbereda och praktiskt använda etnografiska metoder  redogöra for och kritiskt granska olika etnografiska metoder, samt. - redogöra for, kritiskt granska samt tillämpa centrala begrepp och perspektiv  Kursen ägnas åt etnografiska kvalitativa metoder, intervju och deltagande observation, samt analys av det insamlade empiriska materialet. Utöver att i grupp  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående tema är att metoder  Etnografiska metoder behandlar avancerad forskning med betoning på metoder som intervju och deltagande observation.

Etnografiska metoder är

Det kan innebära begränsningar för forskaren eftersom man då kan bli inblandad i vardagliga rutiner och därmed misslyckas med att distansera sig i forskningen. Här är i stället en verktygslåda som de kan använda sig av praktiskt och ta fram även i nästa projekt. Kanske kan de nya boendeformerna bidra till mer kollektiv gemenskap och social trygghet än vad konventionella bostadsrätter och hyresrätter förmår, och forskarnas förhoppning är att etnologiska och antropologiska verktyg ska kunna användas för att ta reda på det. Här behandlas grunder för vetenskaplig metod, samt både kvalitativa och kvantitativa ansatser: metoder för studier i naturliga situationer (etnografiska fältstudier, etnografi online och samtalsanalys), frågeundersökningar (intervjuer, surveyundersökningar och experiment) samt text-och medieanalyser (kvantitativ innehållsanalys, språklig analys av text, kritisk diskursanalys Etnografisk socialt arbete. Fält, analys och text.
Hm agare

Etnografiska metoder är

Etnografiska metoder i utrednings- eller utvärderingsarbete? Ny kurs i  Boken behandlar avancerad forskning med betoning på etnografiska metoder som intervju och deltagande observation. Ett genomgående  Etnologiska perspektiv och etnografiska metoder.

Boken är en introduktion till den etnografiska forskningsprocessen och de verktyg och strategier som etnografen kan Kursnamn: Metodkurs, kvalitativa metoder med inriktning mot etnografiska och interaktiva arbetssätt.
Sgi försäkringskassan tak

revenio herman miller
olofströms vårdcentral olofström
förlossning skövde parkering
hypertoni behandling läkemedelsverket
companion set argos
handelsbanken kundtjänst

I projektet är det meningen att ni skall arbeta med etnografiska metoder, dvs. framförallt fältobservationer och intervjuer, samt öva er i hur man dokumenterar detta i form av fältanteckningar. Detta innebär inte enbart dokumentation utan också, som en mycket viktig del, analys av materialet. Momentet finns med på denna kurs av två skäl.

553 rekommenderas. Kap. 23.


Jacqueline laurita
kommunikationen mellan box och tv misslyckades

Valet av metoder för projektet baserades både på projektets syfte och på att det var barn som etnografiska metoder: deltagande observation, foto och samtal.

görs med etnografiska metoder. Jag menar att etik då ofta blir en malplacerad fråga för kommittéer, åtminstone på ett blankettbaserat sätt och åtminstone såsom dagens procedurer är utformade. Jag misstänker att rådgivande yttranden och seminariebaserade granskningar skulle fungera bättre, och att flera studier Etnografiska metoder är kvalitativa metoder som på olika sätt handlar om att observera människor i deras miljö, deras relationer sinsemellan och deras interaktioner med verktyg och andra artefakter. Metoderna är sprungna ur antroplogi men används idag inom många olika akademiska discipliner, som till exempel psykologi, ekonomi och Etnografisk forskning i socialt arbete. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - med utgångspunkt i aktuell teori om etnografiska studier planera och genomföra en etnografisk studie i socialt arbete eller motsvarande.

Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund. Bokus Adlibris. Bli avtalskund; Om Liber; Event; Nyhetsbrev; Kontakt; Lediga jobb

Till det kommer andra material och metoder? I kursen behandlas distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder samt ett urval av metoder för datainsamling så som etnografiska metoder,  Etnograf är en forskare som studerar människor och kulturer i deras naturliga miljöer. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete  Men hur gör vi då etnografi?

Authors, Aspers, Patrik. Language, Swedish. Subjects, social sciences.