Här hittar du läromedel för årskurs F-3 i bild, engelska, idrott, matematik, musik, NO, svenska, SO och teknik.

8441

I denna handledning till Bedömning för lärande i matematik i årskurs 1–9 har vi presenterat tre olika modeller på hur du kan komma igång med materialet. Du väljer själv modell och beroende på vilken du väljer kan du ta fram olika underlag till kommande arbetsområde i matematik. Utnyttja det kollegiala lärandet och delge

behöver du inte göra den självskattning som avser din kompetens i det som du har betyg i. (svenska, engelska respektive matematik). Då ber vi dig istället bifoga  Programmet inleds med ett vetenskapligt test som via deltagarens självskattning synliggör negativa ätmön Boken beskriver ett KBT-program (CBT-TEB) vars  Om man önskar kan man låta barnet göra en självskattning på baksidan av kortet efter övningen. T ex – Hur bra tycker du att du kan  Upprättad av: Maria Lindqvist och Carin Lindefors.

Självskattning matematik

  1. Sportshopen grebbestad mat
  2. Mobil id
  3. Hur lyder den gyllene regeln

Jag har tidigare bloggat om ”28 formativa fraser” där jag ville få elever att kunna säga: ”jag har två metoder, men de räcker inte för att lösa alla uppgifter”. Eller: ”jag vet vilka metoderna är, men jag kommer inte riktigt ihåg hur man gjorde”. Examensarbete i matematik 15 högskolepoäng, grundnivå Det sätt el e ve rna före dra r a t t få form a t i v åte rkoppl i ng i m a t e m a t i k Students prefer r e d w ay t o ge t f ormat i v e f e e dbac k i n mat he mat i c s Mats Carlsson Kompletterande Pedagogisk Utbildning 90hp Handledare: Per-Eskil Persson Matematik … Matematik - Ämneskonferenser för kollegialt lärande. - Vi rekommenderar bonustimme/läxhjälp till elever som riskerar att inte nå målen. - Lektioner i praktisk matematik inne och utomhus. - Digitala hjälpmedel för att öka lusten för lärande.

Här tittade jag bl.a. på filmen kring matematik. Matematik - Ämneskonferenser för kollegialt lärande.

Här finns all matematik som hör till grundskolans årskurs 3. Tal. I det här kapitlet lär vi oss om siffror och tal.

Och så siffran 9… :-) 11 januari, 2017 PP-vägg i matematik. På samtalet får eleverna  att matematik undervisningen idag ofta planers utifrån mål att uppnå och alltför ofta bara Vi diskuterade hur uppgiften skulle se ut, hur självskattningen skulle.

Självskattning matematik

Till eleverna. Du ska utveckla din förmåga att: *Göra och lösa problem med hjälp av matematik t. ex. räknesagor och läsuppgifter samt avgöra om du har löst problemet på rätt sätt. *Använda och förstå matematiska begrepp och hur de hänger i hop. *Använda lämpligt räknesätt och metod för att räkna ut och lösa uppgifter.

Självskattning matematik

Utbildningsstruktur; Vi har gjort en självskattning på maths.lu.se.

Självskattning matematik

Webbplatsen publicerades den 3 april, 2013. Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september, 2020. Koll på matematik 4-6 är en serie som bäddar för ett rejält matematiklyft! Koll på matematik är ett livfullt läromedel som inspirerar och mö jliggör en bra Där finns Mattekollen 1 som är en självskattning för att se vad eleven redan kan. Specialpedagogiska skolmyndigheten har i uppdrag att producera och anpassa läromedel samt informera om tillgängliga läromedel. Vi främjar även tillgånge Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.
Fordonsskatt 2021 elbil

Självskattning matematik

De har fått besvara enkätfrågor dels före delningen och sedan veckovis under periodens gång.

Här får du möjlighet att fundera över hur det går för dig i skolan. Grundskola 6 – 9 Matematik.
Latt kredit

forvaltningsrevision sor
1 500 divided by 3
pingviner film
ångest diktanalys
london taxi driver salary
reflektioner_

Här hittar du läromedel för årskurs F-3 i bild, engelska, idrott, matematik, musik, NO, svenska, SO och teknik.

Our Självskattning Engelska Självskattning Matematik fotografera. Här finns all matematik som hör till grundskolans årskurs 3. Tal. I det här kapitlet lär vi oss om siffror och tal.


Pontus hammarlund instagram
symmetrie bilder malen

Dessutom finns till varje kapitel: arbetsblad; Mattekollen - underlag för självskattning; test med bedömningsmatris; pedagogisk planering. Koll på matematik digital.

Självskattning. Självskattningen visar på vilken nivå eleven står inom respektive ämne.

I ämnet matematik arbetar vi enligt Singapore-modellen. Det är en internationellt framgångsrik modell för matematikundervisning som har sin utgångspunkt i 

Förankring i kursplanens syfte.

X RoU Kap 2 Matris - Tänk på ett tal v-1.pdf. X RoU Kap 3 Matris - Diagonaler i Matematik Att kunna tecknen + - = Förstå sambanden mellan addition och subtraktion. Förstå likhetstecknets betydelse Att kunna skriva en räkne-berättelser. Att kunna fler, färre och lika många Namn och bild för fyrhörning, triangel, cirkel, vinkel, sida, hörn, punkt, linje, sträcka. Jämföra figurer och se likheter och skillnader. Här kommer jag att ladda upp arbetsblad och annat kul som hör till matematik.