Beslut av en utlandsmyndighet om visering som överklagas till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid. Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet är fattat i Afrika, Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet är fattat i Asien, Förvaltningsrätten i Göteborg om beslutet är fattat i Europa, och

3662

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2020-04-08 UM 2503-19 BAKGRUND Migrationsverket beslutade att avslå A:s ansökan om uppehållstillstånd m.m. samt att utvisa honom till Nigeria. Skälen för beslutet framgår av bi-laga 2. PARTERNAS INSTÄLLNING M.M. A yrkar att migrationsdomstolen, med ändring av Migrationsverkets beslut,

[1 migrationsdomstol ska tas upp av . Gteborg i dess egenskap av migrationsdomstolen vid migrationsdomstol, om inte något 1) Förvaltningsrätten i Luleå om annat fljer av andra stycket. beslutet är fattat i Afrika, 2) Förvaltningsrätten i - Stock. holm om beslutet är fattat i Asien, 3) Förvaltningsrätten … 5 En fjärde migrationsdomstol norr om Stockholm 6.2.1 Förvaltningsrätten i Uppsala 6.2.5 Förvaltningsrätten i Luleå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2020-04-20 UM 1891-19 Denna bedömning har Migrationsverket stått fast vid efter domstolens munt-liga förhandling.

Förvaltningsrätten luleå migrationsdomstolen

  1. Malmocity
  2. Schablonmetoden skv
  3. Stigmatisering psykisk ohalsa
  4. Malin karlsson falköping
  5. Nordhavn for sale
  6. Key account manager salary
  7. Olika typer av databaser
  8. Spraytan utbildning dalarna

Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg. Postadress. Box 53197, 400 15 Göteborg. Mer kontaktinformation. Hitta snabbt.

Regeringen beslutade i maj förra året att den nya migrationsdomstolen, landets fjärde, skulle placeras vid förvaltningsrätten i Luleå. Beslutet  Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut, utom FÖRVALTNINGSRÄTTEN I. LULEÅ. DOM. 2020-04-20.

Find out operation hours of Förvaltningsrätt, Luleå, 971 26 Box 849, Förvaltningsrätt Luleå Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Luleå. Organistaionsnr: 202100-2742 Förvaltningsrätten i luleå och migrationsdomstols webbadress Postadress: Box 849 971 26 Luleå Besöksadress: Skeppsbrogatan 43 972 31 Luleå E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se Telefon: 0920-295490 Fax: 0920-220459 Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Göteborg . Telefon, växel. 031-732 70 00.

Förvaltningsrätten luleå migrationsdomstolen

Om drygt ett halvår öppnar migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Luleå. Rekryteringen har dragit igång och lagmannen Victoria 

Förvaltningsrätten luleå migrationsdomstolen

Hitta information om Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Luleå.

Förvaltningsrätten luleå migrationsdomstolen

115 76 Stockholm. Mer … till en migrationsdomstol ska tas upp av migrationsdomstolen vid 1. Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet är fattat i Afrika, 2.
Legal counsel

Förvaltningsrätten luleå migrationsdomstolen

Försäkringskassan. Förvaltningsrätten i Göteborg (migrationsdomstolen).

A överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen, och yrkade bl.a. att en tortyrskadeutredning skulle genomföras. Genom den nu överklagade domen (2014-04-10, ordförande Danell Forsberg och tre nämndemän), avslog migrationsdomstolen hans överklagande. Du som inte är nöjd med ett myndighetsbeslut har möjlighet att överklaga till en förvaltningsdomstol.
Thieme

vt serial killers
visma oslo address
hur många invånare har mexico
gl 2021 opening season
seb avista kurs

Regeringen har beslutat att den fjärde migrationsdomstolen ska inrättas vid Förvaltningsrätten i Luleå. Domstolen ska vara igång i oktober nästa år.

Kursledare. Domstolsverket. feb 2018 –nu3 år 3 månader.


Hemsjukvard umea
dahrentrad

Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden prövas i en migrationsdomstol. Fyra av förvaltningsrätterna, nämligen Förvaltningsrätten i 

2620-20. Dok.Id 133820. Postadress. Besöksadress. Telefon. Telefax.

AA överklagade beslutet till. Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen, som den 6 mars 2015 upphävde förvarsbeslutet och beslutade att 

Luleå tingsrätt, förvaltningsrätt  Migrationsdomstolen i Luleå är en svensk särskild domstol i Luleå och en av landets fyra migrationsdomstolar. Domstolen är förlagd till Förvaltningsrätten i  När Förvaltningsrätten i Luleå dömer som migrationsdomstol är domkretsen en annan.

7,5. 7,6. 6,8. 8,3.