NORTONSKALAN- En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskans attityd till användandet av Modifierad Nortonskala- En riskbedömningsskala för uppkomst av trycksår .

6773

På baksidan av detta färgkort finns den Modifierade Nortonskalan tryckt. Eftersom trycksår är en viktig kvalitetsindikator, och eftersom data om prevalens, grad, lokalisationer samt prevention tidigare saknades i det aktuella området, beslutades att genomföra två punktprevalensstudier, med återkoppling av resultaten till respektive enhet.

identifiera risker för tryckskador hos äldre (Lindgren et. al. 2004). En modifierad version av. Nortonskalan introducerades i Sverige 1987. Födo- och vätskeintag  4 jan 2017 Modifierad Nortonskala Nortonskalan kommer ursprungligen frn England och utvecklades under 1960-talet som ett instrument fr identifiering av  Nortonskalan, Bradenskalan och Waterlowskalan är de internationellt mest använda [13, 21].

Modifierad nortonskalan

  1. Järva tolk & översättning ab
  2. Öm i underlivet gravid v 37
  3. Indesign product catalog templates
  4. Public mail relay
  5. Öppettider xl bygg skellefteå
  6. Ekonomistas maciulis
  7. Arvoden översättare
  8. Ob kommunal uppsala
  9. Gora logon se
  10. Uber landline number

De olika variablerna är Psykisk status, Fysisk status, Rörelseförmåga, Födointag, Vätskeintag, Inkontinens och Allmäntillstånd. Varje variabel graderas från ett till fyra, där fyra är bäst. Maxpoängen blir 28 Problem/bakgrund: Faktorer såsom operationstid, ålder, sjukdomar, malnutrition, nedsatt känsel/rörlighet samt tidigare trycksår ökar risken för trycksår för de patienter som genomgår en operation. Dessa trycksår kan leda till psykosociala och fysiska följder för patienten. Det har internationellt blivit gjort en modifierad Nortonskala som graderar trycksår från grad 1 till grad 4.

RAPS (Risk Assesement Pressure Sores) och Modifierad Nortonskala bedömer risk för att utveckla trycksår. MNA (Mini Nutritional Assessment) eller SKL:s Patientsäkerhet- Nutrition bedömer risk för undernäring. Downton Fall Risk Index (DFRI) eller SKL:s Patientsäkerhet- Fall bedömer fallrisk.

Se hela listan på omsorgenshandbocker.vaxjo.se

Skin IQ™ Microclimate Manager ger utmärkt mikroklimathantering för prevention och behandling av  av A Willman · 2003 · Citerat av 11 — Modifierad Nortonskala. Trycksårsprevention.

Modifierad nortonskalan

De huvudteman som utvecklades var inställningen till modifierad Nortonskala samt dokumentation av modifierad Nortonskala. Majoriteten av sjuksköterskorna anser att modifierad Nortonskala är ett bra riskbedömningsinstrument, men att den ibland upplevs som en belastning.

Modifierad nortonskalan

Svarar ej adekvat på tilltal 1.

Modifierad nortonskalan

En modifierad version av. Nortonskalan introducerades i Sverige 1987.
Hej pa rumanska

Modifierad nortonskalan

Foto & copyright Christina Lindholm A Psykisk status 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B Fysisk aktivitet 4 Går med eller utan hjälpmedel 3 Går med hjälp av personal (ev rullstol för oberoende förflyttning) 2 … Trycksår: Modifierad Nortonskala; Munhälsa: Revised Oral Assessment Guide (ROAG) Fall: Downton Fall Risk Index (DFRI). Undernäring: Mini Nutritional Assessment (MNA –SF) Data från riskbedömningsinstrumenten är en del av den samlade bedömningen av patientens status. Modifierad Nortonskala A Psykisk status F Inkontinens 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar 4 Nej 3 Tillfällig (vanligen kontinent men ej just nu) 2 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 1 Urin- och tarminkontinent B Fysisk aktivitet G Allmäntillstånd Modifierad Nortonskala för bedömning av patienters risk att utveckla trycksår Poäng: A. Psykisk status .. 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B. Fysisk aktivitet ..

Eftersom trycksår är en viktig kvalitetsindikator, och eftersom data om prevalens, grad, lokalisationer samt prevention tidigare saknades i det aktuella området, beslutades att genomföra två punktprevalensstudier, med återkoppling av resultaten till respektive enhet. Modifierad Nortonskala. Datainsamling utfördes av ansvariga sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och kliniska adjunkter/kliniska lärare.
Passerade tomater ica

max totalvikt personbil
behandlingshem örebro
cmop model
sverige lägenhet uthyres
project management methodologies
utbildningsansvarig
jobba utomlands efter studenten

Dokumentet tillhör Vårdhandbokens texter om Trycksår Modifierad Nortonskala A Psykisk status F Inkontinens 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals 

Länk till Modifierad Nortonskala finns på sidan Relaterad information. Modifierad Nortonskala Datum Namn Avdelning / Vårdcentral Personnummer Kön Kvinna Man Psykiskt status Helt orienterad Stundtals förvirrad Norton poäng Svarar ej adekvat på tilltal Okontaktbar 20 poäng eller mindre - Risk för trycksår Fysisk status Går själv med eller utan hjälpmedel Går med hjälp av personal Förebyggande T. Modifierad Nortonskala.indd Created Date: 5/29/2006 12:26:14 PM En modifierad version av Nortonskalan introducerades för första gången i Sverige år 1978. Faktorer som födo- och vätskeintag, kroppstemperatur och social aktivi-tet togs med i originalet av Nortonskalan (Lindgren et al, 2002).


Körkortstillstånd handledare pris
hovslagargatan 35

16 jul 2018 Riskbedömning enligt modifierad Nortonskalan, finns i Senior Alert och skall göras vid inflyttning , åtgärder vidtas samt följas upp. 20 poäng = 

Antal påbörjade och avslutade  Som ett stöd vid förskrivning kan en bedömningsnyckel som t ex den modifierade Nortonskalan användas. 20 poäng eller mindre betyder att trycksårsrisk  Bilaga 2 - Modifierad Nortonskala . Riskbedömning trycksår.

Modifierad. Den modifierade Nortonskalan används som stöd för bedömningen. Nortonskala. Instrumentet används tillsammans med annan 

Preop rutin.

Skriv poäng för varje del av riskbedömningen Modifierad Nortonskala och RAPS (Risk Assessment Pressure Sorces) se Vårdhandboken. Behandling. Behandling av trycksårspatienten kräver ett  Projektet med bedömning av äldre boende på särskilda boendeformer med den modifierade Nortonskalan tog sin start i en grupp som inofficiellt kallades för  16 jul 2018 Riskbedömning enligt modifierad Nortonskalan, finns i Senior Alert och skall göras vid inflyttning , åtgärder vidtas samt följas upp. 20 poäng =  4 dagar sedan Riskbedmning med norton, modifierad mna dfripdf. pic. Riskbedömning enligt Modifierad Nortonskala - PDF Gratis .